Kibicuj Rodzinie


23 czerwca 2012r., sobota, godz. 16, Pilski Dom Kultury,
29 czerwca 2012, piątek, godz. 22, pilska Strefa Kibica na wyspie,
oba seanse za darmo, rezerwacja na www.kibicujrodzinie.pl

Krąg ojców


Prezentuje i pomaga realizować mężczyznom biblijną wizję ojcostwa. Spotkania oparte są o fragmenty z Pisma Świętego, wskazujące na czym polega odpowiedzialne realizowanie powołania do ojcostwa. Celem grupy i prowadzącego jest wspieranie poszczególnych uczestników w realizacji konkretnych działań powziętych przez nich na polu życia rodzinnego
Spotkania oparte bedą na konspektach, które dostaniemy od Darka Cupiała, inicjatora tato.net,.
Będziemy rozmawiać, rozważać i dzielić się w gronie osób które przyjdą na pierwsze spotkanie. Jako podstawy zrozumienia ojcostwa użyjemy Biblii. Jest tam około 1190 osobnych cytatów (spokojnie, nie będziemy czytać wszystkich ;) ze słowami: ojciec, ojcowski, praojcowie i brak ojca. Znaczna większość daje wgląd w rolę, odpowiedzialność i funkcje ojca.

Jest to program pracy w małych grupach rozłożony na 6 tygodni.

Kim są Mężczyźni św. Józefa?


Mężczyźni Świętego Józefa to sieć mężczyzn, którzy pragną w swoim życiu duchowym czegoś więcej. W naszych czasach, kiedy jest tak wiele przeszkód odciągających od życia w wierze, mężczyzna Św. Józefa jest tym, który szuka Pana (Jr 29,13) “Będziecie Mnie szukać i znajdziecie Mnie, albowiem będziecie Mnie szukać z całego serca”. Idąc za przykładem Jezusa, bardziej staramy się służyć potrzebom innych niż szukać władzy i przywilejów (Łk 22,25nn). Jednakże to powołanie nie jest ciężarem niesionym samemu, mężczyzna św. Józefa otrzymuje wsparcie od swych towarzyszy, którzy “zachęcają się wzajemnie i budują jedni drugich” (1 Tes 5,11) i trwają w Bożej mocy (J 15). W rezultacie mężczyzna Św. Józefa spełnia się w radosnym odkrywaniu życia według Bożego planu. (Kol 1,9-12). W skrócie, Św. Józef był mężczyzną najbliższym Jezusowi, chcemy jak on stawać się mężczyznami oddanymi Jezusowi Chrystusowi, naszemu Panu i Zbawicielowi.
Pragniemy wspólnie wzrastać w tej wizji. Jeśli chcesz – możesz do nas dołączyć. 

Przewodnik Mężczyzn Świętego Józefa 

źródło : Mężczyźni Świętego Józefa