Krąg ojców


Prezentuje i pomaga realizować mężczyznom biblijną wizję ojcostwa. Spotkania oparte są o fragmenty z Pisma Świętego, wskazujące na czym polega odpowiedzialne realizowanie powołania do ojcostwa. Celem grupy i prowadzącego jest wspieranie poszczególnych uczestników w realizacji konkretnych działań powziętych przez nich na polu życia rodzinnego
Spotkania oparte bedą na konspektach, które dostaniemy od Darka Cupiała, inicjatora tato.net,.
Będziemy rozmawiać, rozważać i dzielić się w gronie osób które przyjdą na pierwsze spotkanie. Jako podstawy zrozumienia ojcostwa użyjemy Biblii. Jest tam około 1190 osobnych cytatów (spokojnie, nie będziemy czytać wszystkich ;) ze słowami: ojciec, ojcowski, praojcowie i brak ojca. Znaczna większość daje wgląd w rolę, odpowiedzialność i funkcje ojca.

Jest to program pracy w małych grupach rozłożony na 6 tygodni.