72 godziny do Zmartwychwstałego Życia

Jezus przyszedł by dać nam pełnię życia. Dokonało się to poprzez Paschę - przejście ze śmierci do Życia.
Doświadczenie Paschy jest czymś, co możemy przeżywać z Jezusem.
Jak Jezus potrzebował 3 dni, by przejść przez śmierć do życia, tak samo zaprasza nas do Nowego Życia w obfitości (por J 10,10).

  • Potrzebujemy rozszerzyć nasze życie duchowe poza niedzielną Mszę świętą
  • Zbierać się, by poznawać Biblię
  • Uczyć się więcej z katechizmu Kościoła Katolickiego
  • Formować silną katolicką przyjaźń
  • Uczyć się modlitwy
  • Uczyć się jak wspierać rodzinę
  • Poznawać o katolicką etykę i moralność


Zapraszamy Was do programu 72 godzin do Zmartwychwstałego Życia.